Aschreiwung

D’Online-Aschreiwunge sinn op

Bei enger Aschreiwung beim „Sudstroum Escher Kulturlaf“ kritt een…

…en T-Shirt „Escher Kulturlaf“ an
d’Startnummer mat integréiertem Chip fir de Chronométrage.

Tariffer
Umeldung vum 01/06/2021 bis den 13/06/2021

6 Kilometer:

15 €

Studenten:

13 €

Yuppi-mini-kulturlaf:

gratis

Umeldung vum 14/06/2021 bis den 11/07/2021

6 Kilometer:

19 €

Studenten:

15 €

Yuppi-mini-kulturlaf:

gratis

Umeldung vum 12/07/2021 bis den 29/08/2021

6 Kilometer:

23 €

Studenten:

18 €

Yuppi-mini-kulturlaf:

gratis

Umeldung vum 30/08/2021 bis de 04/09/2021

6 Kilometer:

28 €

Studenten:

22 €

Yuppi-mini-kulturlaf:

gratis

Recent Comments
    Ads
    Event Search

    You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

    Latest Posts