Aschreiwung

D’Online-Aschreiwunge sinn op

Bei enger Aschreiwung beim „Sudstroum Escher Kulturlaf“ kritt een…

…en T-Shirt „Escher Kulturlaf“ an
d’Startnummer mat integréiertem Chip fir de Chronométrage.

Tariffer
Umeldung vum 01/04/2022 bis den 18/04/2022

Hallefmarathon / 10 Meilen / 10 Kilometer :

15 €

Studenten:

13 €

SUDenergie Mini-kulturlaf:

Gratis

Umeldung vum 19/04/2022 bis den 10/07/2022

Hallefmarathon / 10 Meilen / 10 Kilometer :

19 €

Studenten:

15 €

SUDenergie Mini-kulturlaf:

Gratis

Umeldung vum 11/07/2022 bis den 28/08/2022

Hallefmarathon / 10 Meilen / 10 Kilometer :

23 €

Studenten:

18 €

SUDenergie Mini-kulturlaf:

Gratis

Umeldung vum 29/08/2022 bis den 03/09/2022

Hallefmarathon / 10 Meilen / 10 Kilometer :

28 €

Studenten:

22 €

SUDenergie Mini-kulturlaf:

Gratis

Speziell tariffer fir entreprisen

Méi wéi 20 ageschriwwe Coureuren: Remise vun 10 %
Méi wéi 30 ageschriwwe Coureuren: Remise vu 15 %
Méi wéi 40 ageschriwwe Coureuren: Remise vun 20 %

Recent Comments
    Ads
    Event Search

    You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

    Latest Posts