Garderie

Elteren, déi bei der Course wëlle matmaache, kënnen hier Kanner (Mindestalter 4 Joer) an der Garderie ofginn.

D’Encadrement vun de Kanner gëtt vun diploméiertem Personal gemaach. D’Aschreiwung gëtt iwwert den Inscriptiounssystem vum Laf gemaach andeem ee bei der Aschreiwung d’Case “Garderie” uklickt.